Reagent pH-paper 1-14

Om de pH-waarde van een vloeistof te meten kunt u deze strips van indicatorpapier gebruiken. Naarmate de verkleuring meer naar [R]ood gaat is de vloeistof ook meer zuu[R] en indien de verkleuring meer naar [B]lauw gaat, is de vloeistof meer [B]asisch. Indicatie van pH-waarde 1 tot 14 .

Product info
Material Safety Data Sheet