Gasoline Finder

Gasoline Finder is een detectiepasta voor niveaubepaling in tanks met benzine en andere lichte minerale oliën, welke normaal door de snelle verdamping een moeilijke aflezing hebben. Gasoline Finder geeft, onder invloed van benzine en andere minerale oliën, een kleuromslag naar (fel) rood.

Product info
Material Safety Data Sheet