Evaporator Treat

Bij de bereiding van (drink)water via een verdamper kan er door verschillende oorzaken steenvorming plaats vinden. Evaporator Treat voorkomt deze afzetting tot een temperatuur van 160 C. Ook vindt toepassing plaats als stabilisatiemiddel tegen kalkaanslag in koel-, proces- en heetwater systemen.

Product info
Material Safety Data Sheet